Zelfde opleiding, maar scholen verschillen!

Als voor een opleiding een numerus fixus bestaat wordt slechts een beperkt aantal studenten tot die opleiding toegelaten. De Latijnse term staat voor vastgesteld aantal. Dit inperken kan nodig zijn als er onvoldoende faciliteiten zijn om alle studenten aan te nemen die de opleiding willen volgen. Toch lijkt het er op, dat de beperkte toelating voor het studiejaar 2019-2020 komt te vervallen. Je krijgt dus alle kans om een opleiding in de zorg te gaan volgen ook al kan niet iedere opleiding je alles geven wat je nodig hebt. Hieronder iets over de nadelen hiervan!

Hoe we dat weten?
De verschillen tussen de opleidingen zijn groot. Op 17 december 2018, publiceerde Nursing, hierover een helder artikel. Je vindt het op www.nursing.nl/de-beste-mbo-vs-dit-zijn-ze/
Het artikel is gebaseerd op de Keuzegids 2019, welke per Mbo-opleiding aangeeft hoe de studenten de lesinhoud, toetsing, stages, sfeer en studiebegeleiding ervaren. En net zoals er scholen zijn waar de studenten enorm tevreden zijn, zo zijn er óók die onderaan eindigen. Je moet dan denken aan lessen die niet nuttig of afwisselend genoeg zijn. Of aan docenten met wie het contact niet altijd soepel verloopt. Maar óók zijn er scholen waarvan de studenten vinden dat het schoolklimaat niet goed genoeg is. Waar de sfeer gewoon niet prettig is. Heeft dat invloed op de resultaten denk je?

Natuurlijk leer je het beste, als je school de zaken goed voor elkaar heeft. Waar je niet alleen kennis en kunde aangereikt krijgt. Maar óók waardering krijgt als persoon. Waar je gezien wordt en waar je de begeleiding krijgt om te groeien in een vak.

Het loont daarom, om goed te kijken of de school die je wilt gaan bezoeken, goed aangeschreven staat. Beter iets langer onderweg dan voor een slechte school gekozen. Dat zou ons advies zijn!

Nog een paar weetjes?

De Keuzegids geeft óók inzicht in dingen als Loopbaanvoorbereiding. Je krijgt dan informatie over de wijze waarop je als student wordt begeleid bij studie- en beroepskeuzes. Je ziet óók daar dat er grote verschillen tussen de opleidingen zijn. Net zoals er óók scholen zijn waarbij de studenten er vaker langer over doen om af te studeren.

Ofwel; kies als het mogelijk is voor een school die je past. Ga voor kwaliteit!

Alle plezier en succes bij het maken van afwegingen!

Geschreven door Peter Dijkstra. Peter was een groot deel van zijn werkzame leven hoofd P&O én docent in de non-profitsector en sinds 2004 directeur/senior Consultant bij een werving & selectiebureau (LEKZ)

Bronnen:         www.nursing.nl/de-beste-mbo-vs-dit-zijn-ze/ en Keuzegids 2019.