Privacy Statement voor Lekz

In deze privacyverklaring leggen wij (Lekz) uit waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en wat we daar mee doen.

Lekz verzamelt en gebruikt de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft als kandidaat. Dit zijn (in ieder geval) uw naam, mailadres, telefoonnummer en CV. Deze gegevens hebben wij nodig om de zoekopdracht uit te kunnen voeren.
 • Informatie die u verstrekt wanneer u zich inschrijft voor de vacaturemailing: mailadres, voornaam, gewenste provincie, gewenste functiegroep.
 • Informatie die u ons verstrekt via het contactformulier op onze website: naam, mailadres, telefoonnummer.
 • Eventuele andere (contact)informatie die wij uitwisselen in het kader van een zoekopdracht. Sommige gegevens kunnen wij nodig hebben om de zoekopdracht uit te kunnen voeren.
 • Informatie die wij verzamelen in verband met geplaatste trackings cookies (zie daarover meer hieronder, bij Cookies).

Lekz gebruikt uw persoonsgegevens om: 

 • Uw zoekvraag te verwerken, na te gaan of u geschikt bent om te bemiddelen en zo ja, voor welke functie;
 • U te benaderen over een specifieke functie;
 • Onze opdrachtgevers te benaderen en u als geschikte kandidaat aan te bieden;
 • Contact met u te houden;
 • Namen van contactpersonen bij opdrachtgevers op de factuur te zetten en op te nemen in onze financiële administratie;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke administratieverplichtingen;
 • Om een goede gebruikerservaring op onze website aan te bieden en deze te verbeteren, om relevante content en gepersonaliseerde advertenties te tonen, om websitebezoeken te analyseren.

Lekz gebruikt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Om de overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren (de zoekopdracht voor u als kandidaat);
 • Onze gerechtvaardigde belangen om een overeenkomst aan te gaan met de organisatie waarvoor u werkt (de opdracht voor opdrachtgever), om met u te kunnen communiceren, om u op uw verzoek op de hoogte te houden van relevante vacatures en om een (commerciële) relatie te onderhouden met u of de organisatie waarvoor u werkt, om kandidaten en opdrachtgevers te werven, om onze website te verbeteren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • In specifieke gevallen uw toestemming, zoals voor cookies (zie hieronder). Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken en geldt dan voor de toekomst.

Met wie deelt Lekz uw persoonsgegevens?

De gegevens die u als kandidaat aan ons verstrekt (naam, contactgegevens, C.V., eventuele andere gegevens), delen we bij geschikte functies met opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn gevestigd in Nederland.

Namen van contactpersonen bij klanten die op de factuur staan, delen wij met onze boekhouder / accountant (deze is gevestigd in Nederland) en we kunnen verplicht worden die te delen met de Belastingdienst.

Wij gebruiken dienstverleners (verwerkers) die uw persoonsgegevens opslaan en/of daar toegang toe kunnen hebben. Deze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in onze opdracht. De dienstverleners zijn gevestigd in Nederland.

Bij het gebruik van cookies (zie hieronder) worden beperkte gegevens gedeeld met de partijen die de cookies plaatsen.

Cookies
Wanneer je de Lekz website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde cookies maken de website(s) van Lekz nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan en maken het mogelijk om jou relevante content en advertenties te tonen.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze website.

De Lekz website plaatst cookies voor deze doeleinden:

 • Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Het opslaan van eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Sociale media
Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

LinkedIn Analytics
We volgen de pagina’s die u bezoekt via LinkedIn Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren. De privacyverklaring van LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Remarketing van Google Ads
Lekz gebruikt de remarketingservice van Google Ads om te adverteren op externe websites. Onze website bezoekers krijgen hierdoor alleen de juiste advertenties te zien. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacy-beleid van Google. U kunt uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met behulp van de pagina Google Ad-voorkeuren. Ook kunt u zich hier volledig afmelden voor deze speciaal op uw interesses afgestelde advertenties. De privacyverklaring van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Gebruik van de Facebook Pixel
Lekz gebruikt de Facebook Custom Audience Tool om uw gedrag op Facebook te volgen en u op maat gemaakte advertenties te tonen. Facebook koppelt het e-mailadres, dat zij van ons krijgen, aan een uniek nummer, dat gebruikt wordt om u de advertenties te tonen. Hierdoor zijn we beter in staat om u een optimale dienstverlening te bieden. De privacyverklaring van Facebook vindt u hier: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation/.

Doorgifte buiten de EER
De genoemde partijen die cookies plaatsen zijn in de Verenigde Staten gevestigde bedrijven met een Privacy Shield certificering. Voor meer informatie over het Privacy Shield, raadpleeg: www.privacyshield.gov.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Als u kandidaat bent bewaren wij uw gegevens zolang als u in ons bestand wilt blijven staan. Wij zullen u regelmatig vragen of u dit nog wilt.

Als u een contactpersoon bij een organisatie bent, bewaren wij uw gegevens als uitgangspunt gedurende vijf jaar.

Eventuele gegevens in de financiële administratie bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn voor administraties.

Welke rechten heeft u?

U hebt op grond van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG) in ieder geval (soms onder bepaalde voorwaarden) de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten beperken;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt, en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de contactgegevens die hieronder staan genoemd bij “Contact”.

In bepaalde gevallen hebben wij het recht uw verzoek te weigeren, dit zullen wij toelichten.

Contact
Als u contact wilt opnemen met Lekz over een aspect van ons privacy-beleid, gebruik dit email adres: info@lekz.nl.

Onze gegevens:
Lekz (Lekz is een handelsnaam van MR Zorg B.V.)
Emmaplein 19C
5211 VZ ’s-Hertogenbosch

Updates van dit beleid
Deze privacyverklaring is van april 2019, geüpdatet in februari 2024. Lekz kan deze privacyverklaring bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we u hier apart van op de hoogte brengen.