Regelmatig werken in de zorg; over duurzame inzetbaarheid!

Op 28 maart 2019, schreven we eerder over duurzame inzetbaarheid en regelmatig werken. Het artikel is nog altijd te vinden op onze site onder de button Blog. Om er weer even in te komen, zeker even lezen. We zijn nu ongeveer 6 maanden verder en wat zijn we in die tussentijd tegengekomen?

In veel CAO-‘s, is dus opgenomen dat werkgevers en vakbonden met elkaar aan de slag gaan met de Routekaart Duurzame Inzetbaarheid. De arbeidsomstandigheden moeten er toe bijdragen, dat je gezond en gemotiveerd kan blijven werken. Zelfs tot aan je pensioen als je dat zou willen.

Verschil tussen doel en werkwijze. Kennelijk moet je vooral zelf aan de slag!

We hebben wat onderzoek gedaan. De visie/missie/doelstelling is het verhogen van het bewustzijn en het urgentiebesef van duurzame inzetbaarheid. Het streven naar een cultuur waarin verantwoordelijkheid voor de eigen inzetbaarheid een gedeelde waarde is. Het eigen werkvermogen, moet daarbij een onderdeel worden van de werkverantwoordelijkheden (!!). Het zijn dus niet de werkgevers die aan zet lijken, maar je moet er vooral zelf actief mee aan de slag. Makkelijk praten als het zou gaan om een ander dienstrooster-patroon!!

De Routekaart zelf….

Nu blijkt dat de Routekaart niet meer is dan een stappenplan dat handvatten moet bieden om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Het is voor mij niet meer dan een methode. Van stap 1 (bepaal wat de toegevoegde waarde van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie is), tot het maken van een Plan van Aanpak etc. Je kent het wel!

Als ik het goed begrijp, zijn er binnen de VVT zes organisaties die mee doen aan een soort Pilot. We hebben één van deze organisaties wat verder doorgelicht. Daar vinden we dat er een sterk in je werk week wordt georganiseerd. Activiteiten zijn b.v. yoga, cursus omgaan met agressie, een lezing over de overgang. Of een gesprek met een loopbaancoach. Of een work-out op een trampoline.

Jij moet sterker worden en de organisatie….?

Wat in het verhaal helemaal buiten schot lijkt te blijven, is wat werkgevers er aan gaan doen, om de inzetbaarheid voor de werknemers een duurzaam karakter te geven. Het kijken naar de noodzaak om onregelmatig te werken, wordt niet genoemd.

Werkgevers, kom in actie!

Mijn advies; geef nu eens inhoud aan die gedeelde verantwoordelijkheid. Hoe kan een werkgever voorkomen dat een medewerker onregelmatig moet werken? Een rooster waarbij recht gedaan wordt aan duurzame inzetbaarheid. Een betere belastbaarheid. Hoe kan je teams zó ondersteunen dat ze proberen te  verwoorden hoe het anders kan. Zet er een interne denktank op. Kijk naar alternatieven. Met wat yoga en een trampoline ga je écht geen duurzame inzetbaarheid tot je pensioen realiseren……

Gelukkig…

hebben we steeds vaker vacatures die recht doen aan een regelmatige inzet. Kijk maar eens op onze site.

Geschreven door Peter Dijkstra. Peter was een groot deel van zijn werkzame leven hoofd P&O én docent P&O verbonden aan een managementopleiding in de non-profitsector en sinds 2004 directeur/senior Consultant bij een werving & selectiebureau (Lekz)

Bron: De routekaart duurzame inzetbaarheid; er leiden vele wegen naar Rome (A+O-VVT)

 

Klik hier voor de vorige blog over regelmatig werken!