Loonsverhoging zorg 2022 – Onderhandelingsresultaat CAO VVT

Voordat je ergens gaat werken, word je een arbeidsovereenkomst aangeboden. Hierin staan je naam, je woonplaats etc. En wie je werkgever is. Hoeveel uren je gaat werken, of het voor vast of tijdelijk is. En hoeveel je er mee gaat verdienen. Je tekent allebei en vervolgens ga je aan de slag.

Maar hoe past een CAO in het verhaal?

De afkorting CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Daarin staan de afspraken tussen de sector waar je werkgever actief is en de vertegenwoordigers (vakbonden) die de belangen van jou en al je collega’s behartigen. In een CAO wordt alles op hoofdlijnen en gelijktijdig voor iedere medewerker afgesproken.  Als er in de CAO dus veranderingen plaatsvinden, gelden die dus óók voor jou. Ook al krijg je geen nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Onderhandelingsresultaat CAO VVT – Salarisverhoging en meer

Vakbonden en werkgevers hebben op 9 maart een voorlopig akkoord bereikt over de CAO VVT 2022. Een structurele loonsverhoging, maatregelen om de werkdruk te verlagen en betere reiskostenvergoeding: dat zijn de belangrijkste afspraken die gemaakt zijn tijdens de onderhandelingen. Als het allemaal rond is, gaat het in met terugwerkende kracht te beginnen vanaf 1 januari 2022. Mooi toch?

In detail betekent het een structurele loonsverhoging van 6,25%. Zorgmedewerkers krijgen meer regie en zeggenschap over werktijden en roosters. En er bestaan nu nog verschillende regelingen voor medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en medewerkers in de thuiszorg. Deze verschillen worden gelijkgetrokken, waardoor onder meer de reiskostenvergoeding verbeterd wordt.

De échte winst; vrij is ook écht vrij!

Om de werkdruk te verminderen is vastgelegd dat medewerkers die niet zijn ingeroosterd het recht hebben om onbereikbaar te zijn. Je kent het wel; ben je vrij en krijg je in de groepsapp van je werk toch berichten. Met deze afspraak in de CAO, mag je dus écht even vrij en dus onbereikbaar zijn.  Ook mogen mensen niet meer dan vijf dagen per week worden ingeroosterd, tenzij ze hebben ingestemd om meer te werken.

Hoe nu verder?
De bonden leggen het resultaat komende week voor aan hun leden, zegt NU’91. Als die akkoord gaan, geldt de nieuwe cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar. Ze loopt door tot 31 december 2023.

Zo zie je maar; een CAO is belangrijker dan je denkt. En pakt soms ook goed uit op weg naar beter!

Lekz houd je op de hoogte!