Interview Peter Dijkstra – Senior Consultant bij Lekz

Peter heeft het stokje als directeur van Lekz overgedragen aan Wouter. Wat is de reden? Hoe ziet Peter de toekomst van het werken in de zorg? Wat zijn de kansen en uitdagingen? En … wat gaat hij straks zelf doen. In dit interview vragen we Peter Dijkstra het hemd van het lijf.

Peter heeft het stokje van Lekz overgedragen aan Wouter. Wat is de reden?

Na een mooie carrière als Hoofd P&O bij meerdere zorginstellingen ben ik vanaf 2004 als directeur gestart bij Lekz (toen nog actief onder de naam MR Zorg). Vanaf 2007 zijn we met de naam Lekz zeer succesvol in de markt. Dat geeft nog elke dag energie. Bij Lekz werk ik samen met 3 toppers die aan hebben gegeven nog heel lang bij Lekz door te willen gaan! Omdat ik inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd nader ben ik vorig jaar na gaan denken over mijn eigen opvolging. Ik wil dat er voor het team een plan ligt voor de toekomst. In mijn zoektocht naar een opvolger is Wouter Schepers in beeld gekomen, die ons als opdrachtgever vaak heeft ingezet. Wouter kent de zorg door en door, heeft ruim 15 jaar ervaring in recruitment en we wisten dat hij het ondernemerschap ambieerde.  Voor mij is het belangrijk dat Wouter de kernwaarden van Lekz wil behouden, dat al het personeel vertrouwen heeft in de samenwerking met hem en dat ik er vertrouwen in heb dat met de komst van Wouter Lekz ook in de toekomst succesvol zal blijven. Deze ingrediënten maakte dat het voor mij goed voelde om het stokje aan Wouter over te dragen. Inmiddels is Wouter de nieuwe eigenaar maar hebben we met elkaar afgesproken dat ik tot en met 2023 actief blijf voor Lekz. Dat is voor onze klanten fijn, voor Wouter heel prettig, maar vooral voor mezelf nog steeds een feestje!

Hoe zie je de toekomst van het werken in de zorg?

De waarden in onze maatschappij zijn aan het veranderen en de zorg wordt steeds dynamischer. De term Lekz is ooit ontstaan uit de slogan: “Lekker werken in de zorg”. Voor ons staat dat nog steeds voor het feit dat een tevreden werknemer met meer enthousiasme, loyaliteit en betrokkenheid zijn of haar werk doet.

Wij zien en horen dagelijks dat tevredenheid van werknemers in de zorg voor een groot gedeelte wordt bepaald door een goede werk-privé balans. En dit blijkt in de praktijk vaak nog een enorme uitdaging. Lekz wil zich hier graag hard voor maken. Voorheen was dat mogelijk een luxe, maar met de tekorten in de zorg en de nog altijd hoge uitstroom zien wij het steeds meer als noodzaak.

Wij denken hierbij met name aan meer flexibiliteit voor werknemers. Voor moeders met jonge kinderen is het vrijwel onmogelijk om een dienst om 7 uur te starten als het kinderdagverblijf om half 8 open gaat. Wij vinden het eeuwig zonde als deze goed geschoolde medewerkers om die reden de zorg verlaten. Organiseer dat deze medewerker alleen avonddiensten kan draaien, of nog beter, creëer ook een dienst die om half 9 start. Uiteraard zien wij ook de praktische problemen, maar als we het echt willen dan moeten er mogelijkheden zijn! Het bewijs daarvan zien we bij meerdere opdrachtgevers! Zij zijn succesvol in het binnenhalen (en misschien nog wel belangrijker!) behouden van gemotiveerde collega’s. Daar denken we graag in mee!

Verder geloven wij dat in de toekomst technologie een steeds grotere rol gaat spelen in de zorg. Hoewel technologie al voor mooie verbeteringen heeft gezorgd zien we nu ook nog wel dat de toevoeging van technologie voor extra handelingen zorgt. Maar net als in de “echte wereld” wordt technologie in de zorg steeds intuïtiever en zal er een moment komen waarop de technologie echt voor ons gaat werken. Laten we er dan met z’n allen voor zorgen dat de tijdswinst die dit oplevert wordt ingezet in het belang van de patiënt/cliënt en/of bewoner om zo de kwaliteit van zorg te verhogen.

Wat zijn de kansen en uitdagingen?

De kansen en uitdagingen zitten hem in schaarste van personeel, een markt die zich in hoog tempo doorontwikkeld en technologische ontwikkelingen.

Laten we het eerst over uitdagingen hebben:

Ook wij zien dagelijks de gevolgen van de tekorten aan personeel. De druk op de zorg zal alleen maar toenemen, mede door de vergrijzing. Nog teveel mensen haken op enig moment af in de zorg. Vandaar ook ons appel op werkgevers om echt werk te maken van een cultuur waarin zo creatief mogelijk wordt omgesprongen met de mogelijkheden om mensen inzetbaar te houden. Over het algemeen is schaarste op de arbeidsmarkt gunstig voor werving- en selectiebureaus, maar dat is niet de manier waarop wij ons geld willen verdienen. Wij willen de partij zijn die laat zien meerwaarde te bieden en meedenkt met klanten op het moment dat zij een mooie vacature open hebben staan waarvoor ze zelf nog niet de juiste kandidaat hebben kunnen vinden. Het liefst direct in loondienst, en waar nodig als tijdelijke ondersteuning.

Verder zien wij dat de complexiteit van de zorg in hoog tempo toeneemt. Veel medewerkers worden geschoold, hetzij op eigen initiatief, hetzij op aanmoediging van de werkgever. Dat juich ik enorm toe! Helaas constateer ik ook dat er een grote groep zorgmedewerkers is, die zich niet verder ontwikkelen. Dat baart me zorgen. Dit is een kwetsbare groep. Ik zie het als een gedeelde verantwoordelijkheid van de medewerkers en werkgevers om te zoeken naar een laagdrempelige manier om zich continu te blijven ontwikkelen. Dit komt alle partijen ten goede. Elke medewerker telt!

Die toenemende complexiteit zie je ook terug in de steeds groter worden functiedifferentiatie: Zo zien we de laatste jaren al de opkomst van de Physician Assistant, de Semiarts en de Technisch Geneeskundige, en in de ouderenzorg zie je steeds vaker medisch studenten die met een aanvullende training in de zorg worden ingezet.

Naast een diversiteit in functies zien we ook steeds meer diversiteit in de arbeidscontracten: fulltime, parttime, flexpool intern, flexpool extern, interim, zzp. Soms omdat de organisatie hier om vraagt (dat juich ik alleen maar toe) maar helaas ook nog te vaak uit pure noodzaak vanwege personeelstekorten. Als Lekz willen wij vooral een structurele bijdrage leveren. Dit gaat vragen om meer inventiviteit, creativiteit en slagkracht. Nieuwe uitdagingen houden ons scherp, dat is alleen maar goed.

Maar uiteindelijk geloof ik er in dat elke uitdaging ook een kans is, zie het als een uiting van mijn ondernemerschap maar ook mijn wereldbeeld waarin ik oprecht geloof dat “de meeste mensen deugen”.

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, ook in de zorg: diabeteszorg waar men nu realtime bloedwaardes kan scannen, dat is een heel verschil met het bloedprikken wat een paar jaar geleden nog heel gangbaar was. Maar denk ook aan de ontwikkelingen die door de coronapandemie zijn versneld: artsen die merken dat een deel van de consulten prima via Zoom kan worden afgehandeld, waardoor er juist meer ruimte komt voor patiënten die meer aandacht vragen. Zo doen wij het nu ook bij Lekz, we plannen digitaal af waar het kan, maar spreken live af wanneer we de verdieping zoeken.

Daarnaast merken we ook dat de zorgsector de afgelopen jaren steeds vaker in een positiever daglicht staat. Uiteraard gaat het vaak nog over werkdruk en salarissen, maar we zien gelukkig ook dat mensen steeds meer op zoek zijn naar zingeving in hun leven. Nou als je ergens zinvol werk kan doen dan is het in de zorg. Door alle coronaperikelen hebben mensen ook ontdekt hoe waardevol en noodzakelijk de zorgsector is, en daar willen veel mensen graag hun steentje aan bijdragen.

En … wat gaat Peter straks zelf doen?

Nou zoals gezegd blijf ik voorlopig nog meewerken bij Lekz, er voor zorgen dat Wouter goed in het zadel komt te zitten en lekker door-werven en -werken voor mijn huidige klanten. Ik richt mij hierbij met name op de artsen die op zoek zijn naar een leuke baan buiten het ziekenhuis. Maar ondertussen ben ik wel begonnen om me te oriënteren op iets wat ze pensioen noemen. 4 kinderen, lieve aanhang en 10 kleinkinderen, dan is er altijd wel iets te doen. Verder roept het water, zeilen is naast reizen een grote passie…. Nu nog even samen de schouders er onder zetten, maar ook na Lekz ga ik me niet vervelen!